Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 6
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.990w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2400w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1614w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2012w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2015 rok
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021