Akty tematycznie:

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Ilość aktów: 5
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1708w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1496w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3897w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3898w/s wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4359w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.