Akty tematycznie:

Zagospodarowanie przestrzenne
Ilość aktów: 1
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2778w/s „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”