Akty tematycznie:

Drogi
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1119w/s wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4295w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej