Akty tematycznie:

Ochrona środowiska
Ilość aktów: 5
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3432zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1497w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4296w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1504w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drużbice w 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.261w/s przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014-2032”