Akty tematycznie:

Wybory
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1710w/s podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1709w/s podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.