Akty tematycznie:

Sport i rekreacja
Ilość aktów: 3
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1493w/s określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4504w/s zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.584w/s uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej