Akty tematycznie:

Stypendia
Ilość aktów: 2
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1494w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1492w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice