Akty tematycznie:

Podatki i opłaty lokalne
Ilość aktów: 8
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.724W sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/136//2008 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5108w/s określenia wzorów formularza informacji i  deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5106w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5107w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5109w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3118w/s zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3117w/s zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3860w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku