Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 394
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
01-01-2019w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.
w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice.
w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach gmina Drużbice
w/s ustalenia diet ryczałtowych dla radnych, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących stałych komisji Gminy Drużbice,
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s uchylenia niektórych zarządzeń Wójta Gminy Drużbice
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w/s wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice.
w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian Zarządzenia Nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 18 października 2018 roku.
w/s zmian Zarządzenia Nr 0050.179.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 16 października 2018 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s uchylenia zarządzenia Nr 0050.163.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmiany planu finansowego na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.