Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 353
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s uchylenia zarządzenia Nr 0050.163.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmiany planu finansowego na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 10 lipca 2018 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 05 lipca 2018 roku
w/s zmiany planu finansowego na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2017 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice
w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w/s zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu.