Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 302
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
01-01-2018w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 - 2027
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.130.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 05 grudnia 2017 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 - 2027
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s udzielenia dotacji dla OSP w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.250.000,00 zł.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmiany Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2016 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice
w/s udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.