Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 253
Wejście w życie
Miejsce pub.
Tytuł
Metryka
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice za 2016 rok.
w/s sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2016 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023
w/s zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Drużbice Nr 0050.143.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2017 - 2024
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.155.2016 Wójta Gminy Drużbice z dnia 22 grudnia 2016 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2017 - 2024
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok
w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.132.2016 Wójta Gminy Drużbice z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drużbice za pierwsze półrocze 2016 roku
w/s informacji za pierwsze półrocze 2016 r. o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2016 - 2023.
w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.83.2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.