Akty tematycznie:

Finanse publiczne
Ilość aktów: 413
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
w/s dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Gminy Drużbice
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.107.2019 z 17 kwietnia 2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
wprowadzenie "Regulaminu przekazania do korzystania- użyczenia radnym Rady Gminy Drużbice służbowych tabletów"
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s uchylenia zarządzenia Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 06 lutego 2019 r.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028.
w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.
w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice.
w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice.
w/s uchylenia niektórych zarządzeń Wójta Gminy Drużbice
w/s ustalenia diet ryczałtowych dla radnych, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących stałych komisji Gminy Drużbice,
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.
w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach gmina Drużbice
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w/s wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice.
w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok
w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
w/s zmian Zarządzenia Nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 18 października 2018 roku.